• Hotărâre 342/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 342/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărâre 341/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 341/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naționale „Administrația Canalelor Navigabile” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărâre 340/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 340/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome „Administrația Fluvială a Dunării de Jos” Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărâre 339/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 339/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. – Călători” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărâre 337/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 337/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Vrancea de către domnul Costandache Ticu

 • Hotărâre 336/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 336/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Vrancea de către domnul Hornea Sorin-Ionel-Florin

 • Hotărâre 323/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 323/2019 privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea datelor de identificare ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea centrelor județene din subordinea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

 • Ordonanță de urgență 37/2019, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 37/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale