• Ordin 3108/2021, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3108/2021 pentru completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr 5.447/2020

 • Ordin 10/2021, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 10/2021 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Dobrun – Osica de Jos din județul Olt, în proprietatea acestei organizații

 • Ordin 9/2021, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 9/2021 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Slobozia Mândra – SPP19 și al Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Uda Paciurea – SPP21 din județul Teleorman, în proprietatea acestor organizații

 • Ordin 8/2021, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 8/2021 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Sarica Niculițel din județul Tulcea, în proprietatea acestei organizații

 • Decizie 717/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 717/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 59 și 60 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

 • Decizie 703/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 703/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 38 alin. (3) lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 • Decizie 702/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 702/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

 • Decizie 667/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 667/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 17 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European