• Hotărâre 592/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 592/2022 privind actualizarea valorilor de inventar, adresei, denumirii, codului de clasificație și modificarea datelor tehnice ale unor imobile cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Sportului, prin Complexul Sportiv Național Izvoru Mureșului

 • Hotărâre 587/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 587/2022 privind modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Mioveni din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

 • Hotărâre 546/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 546/2022 privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Administrației Naționale „Apele Române”, prin Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor

 • Hotărâre 545/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 545/2022 privind actualizarea valorii de inventar, modificarea și completarea descrierii tehnice și a adresei unor bunuri imobile cuprinse în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române”, prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, ca urmare a reevaluării și a înscrierii în cartea funciară

 • Hotărâre 544/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 544/2022 privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Administrației Naționale „Apele Române”, prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral, instituție publică în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor

 • Decizie 852/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 852/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. (2) și (3) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, precum și ale anexei nr. 3.25 la aceeași lege