• Anexă din 22.04.2021, Banca Națională a României – BNR

  Anexa la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 3/2021 privind modificarea și completarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 2/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesități de informații ale Ministerului Finanțelor Publice, aplicabile instituțiilor de credit, din 22.04.2021

 • Act din 28.04.2021, Monitorul Oficial

  Actul partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, din 28.04.2021

 • Act din 28.04.2021, Monitorul Oficial

  Actul partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, din 28.04.2021

 • Raport 8433/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 8433/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale Partidei Romilor Pro Europa, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Ordin 3/2021, Banca Națională a României – BNR

  Ordinul nr. 3/2021 privind modificarea și completarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 2/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesități de informații ale Ministerului Finanțelor Publice, aplicabile instituțiilor de credit

 • Decizie 11/2021, Agenția Națională pentru Resurse Minerale – ANRM

  Decizia nr. 11/2021 privind încetarea concesiunii acordate prin Licența nr. 1.379/2000 pentru exploatarea marmurei în perimetrul Buteasa II, județul Maramureș, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea CMC – S.R.L., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.434/2002

 • Decizie 8/2021, Agenția Națională pentru Resurse Minerale – ANRM

  Decizia nr. 8/2021 privind încetarea concesiunii acordate prin Licența nr. 2.246/2001 pentru exploatarea calcarului industrial și de construcții în perimetrul Răstoci, județul Sălaj, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea CMC – S.R.L. Cărbunari, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 925/2002

 • Decizie 297/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 297/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Mihail-Adrian Oprescu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați

 • Hotărâre 480/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 480/2021 privind recunoașterea Fundației „Episcop Melchisedec” ca fiind de utilitate publică

 • Hotărâre 479/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 479/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Realizare pavilion nou medicină operațională – politraumă D+P+4E, drum acces și rețele în cazarma 646 Brașov”

 • Hotărâre 474/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 474/2021 privind înființarea subunității profesioniste speciale de intervenție „Detașamentul special de pompieri Cernavodă” în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea” al Județului Constanța

 • Hotărâre 460/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 460/2021 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – U.M. 0827 Cluj-Napoca și trecerea unor construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării

 • Hotărâre 459/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 459/2021 privind actualizarea valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Garda de Coastă, precum și trecerea unor construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării