• Hotărâre 586/2022, Guvernul României

    Hotărârea nr. 586/2022 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Dolj, Tulcea, Brașov, Alba, Călărași, Constanța, Cluj, Gorj și municipiul București, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

  • Decizie 848/2021, Curtea Constituțională – CCR

    Decizia nr. 848/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. XVIII alin. (2) teza finală din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă și ale art. 56 alin. (4) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești

  • Decizie 8/2022, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul competent sa judece recursul în interesul legii

    Decizia nr. 8/2022 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Suceava privind interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 39 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 raportate la art. 1-3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003, la art. 1 și 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001, precum și la art. 2 din Ordinul ministrului de interne nr. 283/2002