• Hotărâre 585/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 585/2021 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, trecerea unor părți de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituite din construcții și amenajări la terenuri, situate în municipiul București și județele Hunedoara, Sibiu, Mureș, Bistrița-Năsăud, Constanța, Buzău, Galați, Iași și Brașov, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 571/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 571/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări de intervenție la Pavilionul «C» din Cazarma 734 București, sectorul 1, Calea Plevnei nr. 134, municipiul București”

 • Hotărâre 543/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 543/2022 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Județean Covasna (UM 0866 Sfântu Gheorghe), ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptățite

 • Hotărâre 542/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 542/2022 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Spitalul Clinic „Avram Iancu” Oradea, precum și actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Decizie 851/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 851/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 527 alin. (2) și ale art. 529 alin. (1) și (2) din Codul civil, în interpretarea dată prin Decizia nr. 21 din 19 octombrie 2015, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul competent să judece recursul în interesul legii