• Anexă din 23.04.2021, Ministerul Educației

  Anexele nr. 1-5 la Ordinul ministrului educației nr. 3.721/2021 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.457/2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022, din 23.04.2021

 • Decizie 298/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 298/2021 pentru eliberarea doamnei Oana Georgiana Stănilă din funcția de președinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar

 • Hotărâre 492/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 492/2021 pentru aprobarea plafoanelor financiare alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal pentru anul de cerere 2020

 • Hotărâre 463/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 463/2021 privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Bihor, Constanța, Teleorman, Bacău, Neamț, Covasna, Vrancea, Buzău, Gorj, Satu Mare, Arad, Mureș și municipiul București

 • Decizie 12/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 12/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 11 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 • Decret 531/2021, Președintele României

  Decretul nr. 531/2021 privind înaintarea în gradul de general cu patru stele, în retragere, a unui general-locotenent cu trei stele, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naționale

 • Decret 530/2021, Președintele României

  Decretul nr. 530/2021 privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, în retragere, a unui general-maior cu două stele, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naționale

 • Rectificare din 28.04.2021, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind cuprinsul Legii nr. 168/2020, din 28.04.2021

 • Ordin 258/2021, Ministerul Tineretului și Sportului – MTS

  Ordinul nr. 258/2021 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 610/2020 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea acțiunilor caselor de cultură ale studenților și ale Complexului Cultural Sportiv Studențesc „Tei”

 • Ordin 549/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 549/2021 privind completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017

 • Ordin 3721/2021, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3721/2021 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.457/2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022

 • Ordin 3663/2021, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3663/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.460/2020 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului pentru obținerea atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv și bilingv al unei limbi moderne și pentru absolvenții claselor cu predare în limbile minorităților, precum și a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învățământul preșcolar și primar de către absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare