• Act din 29.04.2021, Monitorul Oficial

  Actul partidelor politice publicat în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor poilitice și a campaniilor electorale – Asociația Macedonenilor din România, din 29.04.2021

 • Act din 29.04.2021, Monitorul Oficial

  Actul partidelor politice publicat în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor poilitice și a campaniilor electorale – Partidul Alianța pentru Unirea Românilor, din 29.04.2021

 • Act din 29.04.2021, Monitorul Oficial

  Actul partidelor politice publicat în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale- Partidul Alianța pentru Educație și Reformă (AER), din 29.04.2021

 • Rectificare din 29.04.2021, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 349/2021, din 29.04.2021

 • Ordin 470/2021, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 470/2021 privind modificarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 881/2018 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activității realizate de către furnizorii de servicii medicale și medicamente – formulare unice pe țară, fără regim special

 • Ordin 472/2021, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 554/472/2021 privind modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății

 • Ordin 554/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 554/472/2021 privind modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății

 • Ordin 471/2021, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 553/471/2021 pentru completarea prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

 • Ordin 553/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 553/471/2021 pentru completarea prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

 • Ordin 469/2021, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 552/469/2021 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și a Instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

 • Ordin 552/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 552/469/2021 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și a Instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

 • Hotărâre 493/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 493/2021 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Compania Națională de Investiții „C.N.I.” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației