• Decizie 835/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 835/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. XVIII alin. (2) teza finală din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

 • Decret 782/2022, Președintele României

  Decretul nr. 782/2022 privind numirea unui judecător la Curtea Constituțională

 • Decret 780/2022, Președintele României

  Decretul nr. 780/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2020 privind desemnarea Serviciului de Telecomunicații Speciale ca integrator de servicii de comunicații critice destinate autorităților publice cu atribuții în managementul situațiilor de urgență

 • Lege 130/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 130/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2020 privind desemnarea Serviciului de Telecomunicații Speciale ca integrator de servicii de comunicații critice destinate autorităților publice cu atribuții în managementul situațiilor de urgență

 • Ordin 1320/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1320/2022 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 703 alin. (1) și (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 85/2013

 • Ordonanță de urgență 62/2022, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 62/2022 pentru modificarea art. 262 alin. (3^2 ) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor sectoriale