• Hotărâre 51/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 51/2022 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Situația actuală privind reciprocitatea cu Statele Unite în domeniul politicii vizelor – COM(2021) 827 final

 • Hotărâre 52/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 52/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind abordarea situațiilor de instrumentalizare în domeniul migrației și azilului – COM(2021) 890 final

 • Hotărâre 53/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 53/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane – COM(2021) 891 final

 • Hotărâre 54/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 54/2022 referitoare la propunerea de Recomandare a Consiliului privind cooperarea polițienească operativă – COM(2021) 780 final

 • Ordin 3610/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3610/2022 privind măsuri de aplicare și corelare a planurilor de învățământ pentru învățământul profesional, liceal – filiera tehnologică și postliceal cu structura anului școlar 2022-2023

 • Ordin 1090/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 511/1090/2022 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și al ministrului delegat pentru buget nr. 1.121/1.075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30 iunie 2023 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație

 • Ordin 511/2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 511/1090/2022 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și al ministrului delegat pentru buget nr. 1.121/1.075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30 iunie 2023 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație

 • Ordin 1112/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 1112/2022 pentru abrogarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.665/2020 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora

 • Ordin 915/2022, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 915/2022 privind aprobarea derogării în scop științific pentru unele specii de faună și floră sălbatice

 • Ordin 61/2022, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor – ANSVSA

  Ordinul nr. 61/2022 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor