• Decizie 566/2021, Administrația Națională a Penitenciarelor – ANP

  Decizia nr. 566/2021 privind modalitatea de selecționare a formatorilor, precum și de organizare și funcționare a Registrului formatorilor din sistemul administrației penitenciare

 • Ordin 279/2021, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 279/2021 privind aprobarea Evaluării de securitate portuară a portului Brăila, a portului Galați și a portului Tulcea, aparținând Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime” – S.A. Galați

 • Ordin 278/2021, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 278/2021 privind aprobarea Evaluării de securitate portuară a portului Constanța, a portului Constanța – zona Midia și a portului Mangalia, aparținând Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” – S.A. Constanța

 • Hotărâre 499/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 499/2021 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. – sucursalele regionale CF Brașov și Constanța, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz

 • Hotărâre 498/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 498/2021 privind actualizarea valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, precum și trecerea unor construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării

 • Hotărâre 496/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 496/2021 privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier național, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia – S.A. a terenului în suprafață de 17,0357 ha, în vederea realizării obiectivului de utilitate publică și de interes național „Continuarea lucrărilor miniere în perimetrul de licență al UMC Tismana – Tismana I”

 • Hotărâre 495/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 495/2021 privind aprobarea închirierii imobilului 2542, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale

 • Hotărâre 482/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 482/2021 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Iași

 • Hotărâre 481/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 481/2021 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 3256 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, transmiterea acestuia în domeniul public al municipiului Calafat, județul Dolj, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Decizie 808/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 808/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. IV pct. 40 (cu referire la art. 61^1 din Legea nr. 101/2016) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice