• Decizie 38/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 38/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 192/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă și a Legii nr. 55/2020, în ansamblul său

 • Decizie 755/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 755/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3, ale art. 8 alin. (5) și ale art. 10 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a legii, în ansamblul său

 • Decizie 633/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 633/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. (3) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Ordonanță de urgență 64/2022, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile