• Hotărâre 394/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 394/2018 privind actualizarea valorii de inventar și transmiterea unor imobile situate în municipiul Arad, județul Arad, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Ministerului Apărării Naționale, precum și modificarea anexelor nr. 4 și 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Amendament din 25.10.2017, Ministerul Finanțelor Publice – MFP

  Amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la București la 11 octombrie 2017, la 20 octombrie 2017 și la 25 octombrie 2017, la Acordul de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienți) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și la Acordul de asistență financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienți) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnate la București la 28 decembrie 2007

 • Hotărâre 386/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 386/2018 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la București la 11 octombrie 2017, la 20 octombrie 2017 și la 25 octombrie 2017, la Acordul de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienți) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și la Acordul de asistență financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienți) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnate la București la 28 decembrie 2007

 • Hotărâre 385/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 385/2018 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții „Varianta ocolitoare a orașului Bacău, pe DN 2 – etapa I”, „Varianta ocolitoare a orașului Brașov, pe DN 1”, „Varianta ocolitoare a orașului Mediaș, pe DN 14”, „Varianta ocolitoare a orașului Reghin, pe DN 16 și DN 15” și „Varianta ocolitoare a orașului Târgu Mureș, pe DN 13 și DN 15”

 • Decizie 156/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 156/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 135 alin. (1) din Codul penal

 • Decizie 37/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 37/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 alin. (2) teza finală din Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni – august 1977 nr. 341/2004