• Ordin 428/2018, Ministerul Apelor și Pădurilor

    Ordinul nr. 428/2018 privind modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1.645/2013 pentru aprobarea Catalogului național al materialelor de bază și a modelului filei Catalogului național al materialelor de bază

  • Decizie 811/2017, Curtea Constituțională

    Decizia nr. 811/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1-5, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1)-(3) și (5)-(6), art. 8 alin. (1) și (5), art. 10 și 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a legii în ansamblul său