• Hotărâre 623/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 623/2022 privind trecerea unei părți din imobilul 370 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Sălaj și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 620/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 620/2022 privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unui imobil din domeniul public al statului, precum și pentru schimbarea titularului dreptului de administrare al acestuia

 • Decizie 839/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 839/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3, ale art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (1) și (2) și ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite

 • Hotărâre 622/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 622/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor

 • Hotărâre 621/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 621/2022 pentru aprobarea plafoanelor financiare alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal pentru anul de cerere 2021

 • Ordonanță de urgență 66/2022, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 66/2022 pentru completarea Legii nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale

 • Ordonanță de urgență 65/2022, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 65/2022 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare ale Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” – S.A.