• Hotărâre 72/2018, Uniunea Națională a Notarilor Publici – UNNPR

  Hotărârea nr. 72/2018 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de disciplină din cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România nr. 74/2013

 • Ordin 2337/2018, Ministerul Justiției – MJ

  Ordinul nr. 2337/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.632/C/2014

 • Ordin 1192/2018, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 1192/2018 pentru aprobarea cantităților de motorină aferente perioadei 1 ianuarie 2018-31 martie 2018, determinate la plată de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 • Hotărâre 392/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 392/2018 privind actualizarea valorii de inventar și a adresei poștale a imobilului 2738, aflat în domeniul public al statului, pentru transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Decizie 147/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 147/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 453 alin. (3) din Codul de procedură penală