• Regulament 5/2018, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

 • Ordin 3692/2018, Ministerul Educației Naționale – MEN

  Ordinul nr. 3692/2018 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program normal „Betleem” din orașul Hațeg

 • Ordin 963/2018, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 963/2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.070/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor anexei IV revizuite la MARPOL 73/78

 • Decret 444/2018, Președintele României

  Decretul nr. 444/2018 pentru promulgarea Legii privind participarea României la majorarea de capital a Băncii Internaționale de Investiții

 • Lege 124/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 124/2018 privind participarea României la majorarea de capital a Băncii Internaționale de Investiții

 • Decret 443/2018, Președintele României

  Decretul nr. 443/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora

 • Lege 123/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 123/2018 pentru modificarea Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora