• Act din 10.05.2021, Monitorul Oficial

  Actul partidelor politice publicat în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale – UNIUNEA SÂRBILOR DIN ROMÂNIA, din 10.05.2021

 • Ordin 3775/2021, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3775/2021 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.449/2020 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual de stat pentru anul școlar 2021-2022

 • Ordin 3752/2021, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3752/2021 privind instituirea unor măsuri pentru organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților ciclului inferior al liceului care au urmat stagiile de pregătire practică și completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților ciclului inferior al liceului care au urmat stagiile de pregătire practică, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.222/2011

 • Ordin 3751/2021, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3751/2021 privind instituirea unor măsuri pentru organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică, precum și pentru modificarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.434/2014

 • Ordin 3750/2021, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3750/2021 privind instituirea unor măsuri pentru organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenții învățământului profesional cu durata de 3 ani și completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenții învățământului profesional cu durata de 3 ani, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.435/2014

 • Hotărâre 513/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 513/2021 privind trecerea unei părți din imobilul „Terenuri aferente canalului Dunăre-Marea Neagră, inclusiv zonele de siguranță”, aflat în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Companiei Naționale „Administrația Canalelor Navigabile” – S.A. Constanța, în domeniul public al comunei Cumpăna, județul Constanța, precum și modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Decizie 154/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 154/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 pct. 14 și ale art. 87 alin. (1) lit. a), b), d)-g) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • Decizie 68/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 68/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989