• Decizie 16/2021, Înalta Curte de Casație și Justiție – ÎCCJ

  Decizia nr. 16/2021 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Olt – Secția I civilă în Dosarul nr. 416/207/2020* în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept

 • Hotărâre 65/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 65/2021 referitoare la Pachetul finanțe digitale: Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O uniune a piețelor de capital pentru cetățeni și întreprinderi – un nou plan de acțiune – COM(2020) 590 final; Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor referitoare la Strategia UE privind finanțele digitale – COM(2020) 591 final; Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor referitoare la o strategie a UE privind plățile de retail – COM(2020) 592 final; propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele criptoactivelor și de modificare a Directivei (UE) 2019/1.937 – COM(2020) 593 final; propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un regim-pilot pentru infrastructurile pieței bazate pe tehnologia registrelor distribuite – COM(2020) 594 final; propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind reziliența operațională digitală a sectorului financiar și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009, (UE) nr. 648/2012, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 909/2014 – COM(2020) 595 final; propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2.366 și (UE) 2016/2.341 – COM(2020) 596 final

 • Hotărâre 64/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 64/2021 referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic și social european și Comitetul Regiunilor – Reînnoirea parteneriatului cu Vecinătatea sudică – O nouă agendă pentru Mediterana – JOIN(2021) 2 final

 • Hotărâre 63/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 63/2021 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/2.397 în ceea ce privește măsurile tranzitorii pentru recunoașterea certificatelor țărilor terțe – COM(2021) 71 final

 • Hotărâre 62/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 62/2021 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 138/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conturile economice regionale pentru agricultură – COM(2021) 54 final

 • Hotărâre 61/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 61/2021 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile referitoare la factorii de producție și producția agricolă, de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1.165/2008, (CE) nr. 543/2009, (CE) nr. 1.185/2009 și a Directivei 96/16/CE a Consiliului – COM(2021) 37 final

 • Hotărâre 60/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 60/2021 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prelungirea duratei protecției comunitare a soiurilor de plante pentru speciile de sparanghel și pentru grupurile de specii plante cu bulbi, plante lemnoase cu fructe mici și plante lemnoase ornamentale – COM (2021) 36 final