• Procedură din 04.05.2022, Ministerul Finanțelor

  Procedura privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire, din 04.05.2022

 • Ordin 1108/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 1108/2022 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 105/2016 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată și a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) și art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și a Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire

 • Procedură din 04.05.2022, Ministerul Sportului

  Procedura privind justificarea utilizării sumelor acordate în baza contractului de finanțare, precum și modalitatea de transmitere a documentelor în format electronic, din 04.05.2022

 • Ordin 389/2022, Ministerul Sportului

  Ordinul nr. 389/2022 pentru aprobarea Procedurii privind justificarea utilizării sumelor acordate în baza contractului de finanțare, precum și modalitatea de transmitere a documentelor în format electronic

 • Ordin 80/2022, Agenția Națională pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 80/2022 privind aprobarea licenței de concesionare pentru explorare acordate în urma concursului public de oferte – Runda 99/2019, perimetrul Valea Leucii, județele Alba, Arad, Bihor

 • Decizie 326/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 326/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Lăcrămioara Poduț-Florian a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului – Județul Maramureș

 • Decizie 325/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 325/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Nicoleta-Alina Rusu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului – Județul Iași

 • Decizie 324/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 324/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Samir-Adrian Cîmpean a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului – Județul Sălaj

 • Decizie 323/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 323/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Marius-Cristian Ghincea a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului – Județul Ilfov

 • Decizie 322/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 322/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Tibor Feneși a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului – Județul Bihor

 • Decizie 321/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 321/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Elena Dumbravă a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului – Județul Brașov

 • Decizie 320/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 320/2022 pentru numirea președintelui și a patru membri ai Consiliului de administrație al Institutului European din România

 • Decizie 319/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 319/2022 pentru stabilirea atribuțiilor secretarului de stat coordonator al Departamentului pentru evaluare integrată și monitorizarea programelor finanțate din fonduri publice și europene