• Ordin 484/2021, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 484/2021 pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

 • Ordin 485/2021, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 485/2021 privind modificarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici și a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative

 • Ordin 340/2021, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 340/2021 privind abrogarea art. 99 și 100 din Regulamentul pentru circulația trenurilor și manevra vehiculelor feroviare – nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.816/2005

 • Hotărâre 530/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 530/2021 privind eliberarea domnului Rascovici Viorel din funcția de subprefect al județului Alba

 • Hotărâre 59/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 59/2021 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor măsuri specifice și temporare, în contextul pandemiei de COVID-19, privind reînnoirea sau prelungirea anumitor certificate, licențe, permise și autorizații, precum și amânarea anumitor controale și formări periodice în anumite domenii ale legislației din sectorul transporturilor pe perioade de referință ulterioare celor menționate în Regulamentul (UE) 2020/698 – COM (2021) 25 final

 • Hotărâre 58/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 58/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind definirea poziției Comisiei ca urmare a Rezoluției Parlamentului European din 22 octombrie 2020 referitoare la obligațiile Comisiei în domeniul reciprocității vizelor și raportarea cu privire la situația actuală – COM (2020) 851 final

 • Hotărâre 57/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 57/2021 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/794 în ceea ce privește cooperarea Europol cu părțile private, prelucrarea datelor cu caracter personal de către Europol în sprijinul anchetelor penale și rolul Europol în materie de cercetare și inovare – COM (2020)796 final