• Decizie 145/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 145/2022 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II alin. (6) din Legea nr. 130/2015 pentru completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice și ale art. 68^5 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice

 • Decizie 4/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 4/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, și a dispozițiilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu referire la sintagma „precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv”

 • Ordin 699/2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 699/2022 pentru modificarea Metodologiei privind inițierea, programarea, achiziția, elaborarea, avizarea, aprobarea și valorificarea reglementărilor tehnice și a rezultatelor activităților specifice în construcții, precum și pentru aprobarea cuantumului indemnizației de participare a membrilor în comitetele tehnice de specialitate și în comitetul tehnic de coordonare generală, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 3.363/2020

 • Ordin 1003/2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 1003/2022 pentru modificarea și completarea art. 7 din anexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale

 • Ordin 2900/2022, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2900/2022 pentru acreditarea Muzeului Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal

 • Ordin 1286/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1286/2022 pentru stabilirea componenței și atribuțiilor comisiilor de soluționare a contestațiilor procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională