• Criteriu din 13.05.2022, Ministerul Finanțelor

  Criteriile de autorizare a funcționării unităților emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, din 13.05.2022

 • Ordin 1211/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 1211/2022 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete, precum și pentru completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.909/2019 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de bilete de valoare, a componenței și procedurii de lucru a Comisiei pentru autorizarea unităților emitente de bilete de valoare, precum și a componenței echipei de specialiști prevăzute la art. 22 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018

 • Ordin 3691/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3691/2022 pentru modificarea Metodologiei de recunoaștere și echivalare a actelor de studii de nivel preuniversitar obținute în străinătate, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.630/2018, și pentru adoptarea unor măsuri privind recunoașterea calificărilor persoanelor care beneficiază de o formă de protecție internațională pe teritoriul României

 • Ordin 2749/2022, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2749/2022 privind clasarea Ruinelor cetății bastionare din secolul al XVII-lea și a Ansamblului abației romano-catolice în categoria a – ansamblu, cu trei componente – Reședința abației romano-catolice, Biserica abațială a parohiei romano-catolice, Moara abației, situate în satul Sâniob, comuna Sâniob, județul Bihor, în Lista monumentelor istorice, toate în grupa B

 • Ordin 887/2022, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 887/2022 privind aprobarea Planului de management al Parcului Natural Comana

 • Ordin 713/2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 713/2022 privind actualizarea sumelor pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților, conform Programului Termoficare

 • Hotărâre 635/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 635/2022 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative

 • Decret 791/2022, Președintele României

  Decretul nr. 791/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative

 • Lege 135/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 135/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative