• Ordin 20465/2022, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

  Ordinul nr. 20465/2022 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat „Atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare”, asociată Planului național de redresare și reziliență al României, pilonul III, componenta C9, 2021-2026

 • Ordin 733/2022, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

  Ordinul nr. 435/1.198/733/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății „Întreținere și Reparații Locomotive și Utilaje” – C.F.R. IRLU – S.A., filiala Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” – S.A.

 • Ordin 1198/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 435/1.198/733/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății „Întreținere și Reparații Locomotive și Utilaje” – C.F.R. IRLU – S.A., filiala Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” – S.A.

 • Ordin 435/2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 435/1.198/733/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății „Întreținere și Reparații Locomotive și Utilaje” – C.F.R. IRLU – S.A., filiala Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” – S.A.

 • Ordin 734/2022, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

  Ordinul nr. 434/1.199/734/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Tipografice „Filaret” – S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A.

 • Ordin 1199/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 434/1.199/734/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Tipografice „Filaret” – S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A.

 • Ordin 434/2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 434/1.199/734/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Tipografice „Filaret” – S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A.

 • Ordin 1376/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1376/2022 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanță în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen

 • Decizie 327/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 327/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Alexandra-Cerasela Pană a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei

 • Decret 801/2022, Președintele României

  Decretul nr. 801/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piață, punerii la dispoziție pe piață, înmatriculării sau înregistrării în România, precum și supravegherea pieței pentru acestea

 • Lege 139/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 139/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piață, punerii la dispoziție pe piață, înmatriculării sau înregistrării în România, precum și supravegherea pieței pentru acestea