• Amendament din 09.03.2022, Ministerul Finanțelor

  Amendamentul convenit prin schimb de scrisori, semnate la București la 22 februarie 2022 și la 9 martie 2022 și la Tokyo la 14 februarie 2022 și la 1 martie 2022 între Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor, și Agenția Internațională de Cooperare a Japoniei, la Acordul de împrumut pentru Proiectul privind realizarea legăturii rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă Otopeni – București dintre Agenția Internațională de Cooperare a Japoniei și România, semnat la Tokyo la 10 martie 2010

 • Hotărâre 634/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 634/2022 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori, semnate la București la 22 februarie 2022 și la 9 martie 2022 și la Tokyo la 14 februarie 2022 și la 1 martie 2022 între Guvernul României și Agenția Internațională de Cooperare a Japoniei, la Acordul de împrumut pentru Proiectul privind realizarea legăturii rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă Otopeni – București dintre Agenția Internațională de Cooperare a Japoniei și România, semnat la Tokyo la 10 martie 2010

 • Ordin 1047/2022, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 1047/2022 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind avizul de amplasament, aprobate prin Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 2/2006

 • Ordin 1237/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 1237/2022 privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanțelor a unor împrumuturi pe piețele externe de capital în sumă totală de până la 2,5 miliarde de dolari, prin lansarea a două serii noi de obligațiuni denominate în dolari cu maturitatea de 5 ani sau mai mult și, respectiv, maturitatea de 12 ani, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes” și desemnarea administratorilor tranzacției

 • Decizie 328/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 328/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Ion Bîzîc a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului – Județul Vâlcea

 • Hotărâre 652/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 652/2022 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.302/2021 privind aprobarea Programului de acțiune pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare și transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport de călători și marfă

 • Decizie 178/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 178/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 111 alin. (6) și ale art. 205 alin. (2^1 ) din Legea educației naționale nr. 1/2011