• Ordin 1392/2022, Ministerul Sănătății – MS

    Ordinul nr. 1392/2022 pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 964/2022

  • Hotărâre 631/2022, Guvernul României

    Hotărârea nr. 631/2022 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar

  • Decizie 754/2021, Curtea Constituțională – CCR

    Decizia nr. 754/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 83 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței