• Hotărâre 638/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 638/2022 privind trecerea unei suprafețe de 5,1059 ha teren cu destinație agricolă din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în administrarea Agenției Domeniilor Statului, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate

 • Hotărâre 637/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 637/2022 privind actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare pentru unele bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Direcției pentru Agricultură Județene Harghita, precum și transmiterea unei părți dintr-un bun imobil în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Harghita din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

 • Hotărâre 649/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 649/2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație

 • Circulară 14/2022, Banca Națională a României – BNR

  Circulara nr. 14/2022 privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2022

 • Circulară 13/2022, Banca Națională a României – BNR

  Circulara nr. 13/2022 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2022

 • Ordin 281/2022, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 281/2022 pentru completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 641/2021 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice și medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă și de zi, precum și a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice și medicale pentru care se solicită reconfirmarea

 • Ordin 1402/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1402/2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Institutului de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. Georgescu” Iași

 • Decret 810/2022, Președintele României

  Decretul nr. 810/2022 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofițer

 • Decret 809/2022, Președintele României

  Decretul nr. 809/2022 privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit în grad de Ofițer

 • Decret 808/2022, Președintele României

  Decretul nr. 808/2022 privind numirea unui procuror în funcția de judecător

 • Decret 807/2022, Președintele României

  Decretul nr. 807/2022 privind numirea unui procuror în funcția de judecător

 • Decret 806/2022, Președintele României

  Decretul nr. 806/2022 privind numirea unui procuror în funcția de judecător

 • Decret 805/2022, Președintele României

  Decretul nr. 805/2022 privind numirea unui procuror în funcția de judecător

 • Decret 804/2022, Președintele României

  Decretul nr. 804/2022 privind numirea unui procuror în funcția de judecător

 • Decret 803/2022, Președintele României

  Decretul nr. 803/2022 privind numirea unui procuror în funcția de judecător

 • Hotărâre 43/2022, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 43/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Construirea unei economii în serviciul cetățenilor: un plan de acțiune pentru economia socială – COM(2021) 778

 • Hotărâre 42/2022, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 42/2022 privind propunerea de Recomandare a Consiliului privind conturile personale de învățare – COM(2021) 773

 • Hotărâre 41/2022, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 41/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Recomandare a Consiliului privind o abordare europeană a microcertificatelor pentru învățarea pe tot parcursul vieții și capacitatea de inserție profesională – COM(2021) 770

 • Hotărâre 40/2022, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 40/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Strategia UE privind solul pentru 2030. Valorificarea beneficiilor solurilor sănătoase pentru ființele umane, alimentație, natură și climă – COM(2021) 699