• Hotărâre 667/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 667/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creșterii prețului la combustibil pentru alimentarea motoarelor, ca urmare a conflictului armat din Ucraina, precum și modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

 • Hotărâre 655/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 655/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Sistem de monitorizare și informare asupra traficului și a condițiilor de circulație pentru Autostrada A1 București-Pitești, Autostrada A2 București-Cernavodă, Autostrada A3 București-Ploiești, DN 1 București-Ploiești”

 • Hotărâre 653/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 653/2022 privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea reprezentării României în Consiliul Organizației Aviației Civile Internaționale

 • Ordin 330/2022, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 330/2022 pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2022 și 2023, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022