• Reglementare din 29.04.2021, Ministerul Sănătății – MS

  Reglementările privind autorizarea/reînnoirea autorizației de punere pe piață și supravegherea medicamentelor de uz uman, din 29.04.2021

 • Ordin 551/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 551/2021 privind modificarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 895/2006 pentru aprobarea Reglementărilor privind autorizarea de punere pe piață și supravegherea medicamentelor de uz uman și pentru abrogarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.203/2006 privind aprobarea modalității de radiere de către Agenția Națională a Medicamentului a cererilor de autorizare de punere pe piață pentru medicamente de uz uman

 • Decizie 582/2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Decizia nr. 582/2021 privind sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare a companiei de brokeraj AUTOSINCRON BROKER DE ASIGURARE – S.R.L., precum și radierea acesteia din secțiunea I și trecerea în secțiunea II din Registrul intermediarilor principali

 • Decizie 233/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 233/2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 400 alin. (1), ale art. 405 alin. (2) și (3) și ale art. 406 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală

 • Decizie 889/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 889/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) din capitolul VIII, secțiunea a 3-a din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 • Decizie 860/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 860/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 78 alin. (2) și ale art. 79 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și ale art. I lit. B pct. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 84/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004