• Hotărâre 517/2021, Guvernul României

    Hotărârea nr. 517/2021 privind modificarea și completarea, după caz, a codului de clasificație, denumirii, descrierii tehnice, adresei și anului dobândirii unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului, aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române”, prin administrațiile bazinale de apă, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a actualizării legislației în domeniu, respectiv a efectuării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară

  • Hotărâre 540/2021, Guvernul României

    Hotărârea nr. 540/2021 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației