• Ordin 654/2021, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 654/2021 privind aprobarea Planului de management al Parcului Natural Putna-Vrancea și al siturilor ROSCI0208 Putna-Vrancea și ROSPA0088 Munții Vrancei

 • Ordin 111/2021, Oficiul Național de prevenire și combatere a spălării banilor – ONPCSB

  Ordinul nr. 111/2021 privind modificarea anexei nr. 4 la Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 14/2021 pentru aprobarea formei și conținutului rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și a metodologiei de transmitere a acestora

 • Hotărâre 537/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 537/2021 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate

 • Hotărâre 536/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 536/2021 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011

 • Hotărâre 524/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 524/2021 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului – Județul Botoșani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

 • Hotărâre 523/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 523/2021 privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Constanța, Vâlcea, Dolj, Covasna, Ilfov și municipiul București

 • Hotărâre 522/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 522/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Autostrada Ploiești-Buzău”, județele Prahova și Buzău