• Decizie 17/2021, Înalta Curte de Casație și Justiție – ÎCCJ

  Decizia nr. 17/2021 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Brașov – Secția penală în Dosarul nr. 19.809/197/2018*, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept

 • Ordin 351/2021, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 351/2021 privind măsuri pentru punerea în aplicare a Deciziei (UE) 2018/1.614 a Comisiei din 25 octombrie 2018 de stabilire a specificațiilor pentru registrele vehiculelor menționate la articolul 47 din Directiva (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului și de modificare și abrogare a Deciziei 2007/756/CE a Comisiei

 • Hotărâre 528/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 528/2021 pentru rectificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 415/2010 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Autostrada București-Constanța, tronsonul 6, Cernavodă-Constanța”

 • Hotărâre 521/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 521/2021 privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Societății Naționale „Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia” – S.A. din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, precum și privind actualizarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 520/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 520/2021 privind suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 175/2012 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Centura municipiului Rădăuți”, precum și pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 175/2012

 • Decizie 13/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 13/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 483 alin. (2) teza întâi cu referire la sintagma „conflictele de muncă și de asigurări sociale” din Codul de procedură civilă și ale art. 214 din Legea dialogului social nr. 62/2011