• Ordin 776/2022, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

  Ordinul nr. 467/1.248/776/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Informatică Feroviară – S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A.

 • Ordin 1248/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 467/1.248/776/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Informatică Feroviară – S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A.

 • Ordin 467/2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 467/1.248/776/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Informatică Feroviară – S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A.

 • Procedură din 23.05.2022, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

  Procedura pentru emiterea deciziei de anulare a obligațiilor fiscale în baza prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative, din 23.05.2022

 • Procedură din 23.05.2022, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

  Procedura privind întocmirea și transmiterea de către structura de inspecție fiscală a listei cu obligațiile fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute de art. I din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative, individualizate în decizii de impunere emise și comunicate contribuabilului în perioada cuprinsă între 1 iulie 2015 și data intrării în vigoare a legii, din 23.05.2022

 • Ordin 1000/2022, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1000/2022 privind aprobarea procedurilor de anulare a obligațiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative

 • Ghid din 19.05.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Ghidul ESMA privind metodologia, funcția de supraveghere și ținerea evidențelor în temeiul Regulamentului privind indicii de referință, din 19.05.2022

 • Normă 16/2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Norma nr. 16/2022 pentru aplicarea prevederilor Ghidului ESMA privind metodologia, funcția de supraveghere și ținerea evidențelor în temeiul Regulamentului privind indicii de referință și pentru modificarea și completarea anexei la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 21/2019 privind aplicarea Ghidului ESMA cu privire la indicii de referință nesemnificativi din Regulamentul privind indicii de referință

 • Ordin 3850/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3850/2022 pentru modificarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.549/2011

 • Ordin 1267/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 1267/2022 privind aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie – Revizia 7

 • Ordin 970/2022, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 970/2022 pentru abrogarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.554/2016 privind aprobarea Procedurii de autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizații sau instituții în aplicarea dispozițiilor art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 și ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale

 • Decizie 664/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 664/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 alin. (11) teza a doua din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local

 • Hotărâre 45/2022, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 45/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Condiții de muncă mai bune pentru o Europă socială mai puternică: valorificarea deplină a beneficiilor digitalizării pentru viitorul muncii – COM(2021) 761