• Amendament din 06.10.2020, Ministerul Finanțelor Publice – MFP

  Amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la București în data de 24 august 2020 și în data de 6 octombrie 2020, din 06.10.2020

 • Hotărâre 516/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 516/2021 privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la București în data de 24 august 2020 și în data de 6 octombrie 2020, la acordurile de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare

 • Hotărâre 547/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 547/2021 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în administrarea Centrului de Cultură „George Apostu” din Bacău, instituție publică din subordinea Ministerului Culturii

 • Hotărâre 545/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 545/2021 privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Perdele forestiere de protecție a autostrăzii A1, județul Giurgiu, pozițiile km 48 + 000-49 + 000” de pe raza localității Vânătorii Mici, județul Giurgiu

 • Hotărâre 542/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 542/2021 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. – sucursalele regionale CF Craiova și Brașov, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz

 • Ordin 758/2021, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 758/2021 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.117/2018 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare a situației fiscale personale