• Decizie 17/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 17/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a sintagmei „stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situații” din cuprinsul art. 169^1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în interpretarea dată prin Decizia nr. 69 din 15 octombrie 2018 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, precum și a prevederilor art. 169^2 din Legea nr. 263/2010

 • Decizie 615/2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Decizia nr. 615/2021 privind sancționarea Societății Ecoroviserv – S.R.L., în calitate de furnizor de programe de pregătire profesională, cu retragerea autorizației de funcționare

 • Ordin 721/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 3032/721/2021 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului culturii și al ministrului sănătății nr. 3.245/1.805/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii

 • Ordin 3032/2021, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 3032/721/2021 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului culturii și al ministrului sănătății nr. 3.245/1.805/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii

 • Ordin 382/2021, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 382/2021 privind adoptarea amendamentelor necesare adaptării la progresul științific și tehnic a prevederilor anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România

 • Ordin 19/2021, Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat – ORNISS

  Ordinul nr. 19/2021 privind actualizarea Catalogului național cu pachete, produse și profile de protecție INFOSEC, versiunea mai 2014, aprobat prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat nr. 34/2014

 • Decizie 316/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 316/2021 privind numirea domnului Gheorghe Gabriel Domșa în calitatea de membru în Consiliul de administrație al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

 • Hotărâre 52/2021, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 52/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind realizarea Spațiului european al educației până în 2025 – COM (2020) 625