• Hotărâre din 16.11.2021, Curtea Europeană a Drepturilor Omului – CEDO

  Hotărârea în Cauza Marin împotriva României, din 16.11.2021

 • Decizie 18/2022, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

  Decizia nr. 18/2022 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Pitești – Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, prin Încheierea din 20 decembrie 2021, pronunțată în Dosarul nr. 1.587/46/2021

 • Hotărâre 698/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 698/2022 privind modificarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a condițiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Sănătate și asistență socială”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 153/2018

 • Hotărâre 697/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 697/2022 privind aprobarea metodologiei de raportare și a circuitului informațional în Registrul electronic național de vaccinări

 • Hotărâre 681/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 681/2022 privind aprobarea redării în circuitul agricol a unor terenuri înscrise în lista terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de importanță națională în domeniul gazelor naturale „Dezvoltarea capacității Sistemului național de transport în vederea asigurării fluxului de gaze naturale pe direcția România – Republica Moldova”, scoase temporar din circuitul agricol

 • Decizie 26/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 26/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 453 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală