• Anexă din 25.05.2022, Guvernul României

  Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 682/2022 pentru aprobarea Strategiei naționale privind siguranța rutieră pentru perioada 2022-2030

 • Decizie 192/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 192/2022 referitoare la respingerea obiecției de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice

 • Hotărâre 682/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 682/2022 pentru aprobarea Strategiei naționale privind siguranța rutieră pentru perioada 2022-2030

 • Hotărâre 704/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 704/2022 privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Buzău, județul Buzău, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale și modificarea valorii de inventar a imobilului 3177, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, și a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului