• Hotărâre 702/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 702/2022 privind aprobarea închirierii unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Spitalul de Urgență „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” București

 • Hotărâre 701/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 701/2022 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și pentru trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Județean Arad (UM 0437 Arad) din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și, după caz, casării

 • Hotărâre 700/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 700/2022 pentru actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Porolissum” al Județului Sălaj, scăderea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a restituirii acestuia persoanei îndreptățite, în condițiile legii, precum și pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Decizie 155/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 155/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr. 60/2018 pentru modificarea și completarea art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România

 • Decizie 72/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 72/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative, ale art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, precum și ale art. 41 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

 • Regulament din 25.05.2022, Guvernul României

  Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Aeronautice Civile Române, din 25.05.2022

 • Hotărâre 689/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 689/2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 405/1993 privind înființarea Autorității Aeronautice Civile Române

 • Ordin 1114/2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 1114/2022 pentru aprobarea tarifelor de participare/zi/participant la programele de formare profesională (perfecționare și formare specializată) organizate de Institutul Național de Administrație