• Hotărâre 707/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 707/2022 privind modificarea datelor de identificare și a valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Bistrița, din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

 • Hotărâre 706/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 706/2022 privind completarea descrierii tehnice a unui bun imobil ca urmare a intabulării, trecerea unor active corporale, aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române”, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării sau casării, după caz, și pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 703/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 703/2022 privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății – Direcția de Sănătate Publică a Județului Harghita și trecerea unei părți din acesta în domeniul public al municipiului Gheorgheni

 • Decizie 3/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 3/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 60 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, în redactarea anterioară Legii nr. 242/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, și ale art. 40 lit. i) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, în redactarea anterioară Legii nr. 234/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

 • Ordin 1461/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1461/2022 privind completarea art. 4 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia