• Ghid din 15.04.2022, Colegiul Medicilor Stomatologi din România – CMSR

  Ghidul de clasificare a instrumentarului, dispozitivelor și echipamentelor stomatologice, din 15.04.2022

 • Decizie 9/2022, Colegiul Medicilor Stomatologi din România – CMSR

  Decizia nr. 9/2CN/2022 privind aprobarea Ghidului de clasificare a instrumentarului, dispozitivelor și echipamentelor stomatologice

 • Hotărâre 708/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 708/2022 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a Bazinului de înot olimpic – Târgu Mureș și a terenului aferent în suprafață de 20.996 mp, bunuri de interes public național, ca urmare a finalizării investiției de către Compania Națională de Investiții „C.N.I.” – S.A. și darea acestora în administrarea Ministerului Sportului, prin Clubul Sportiv „Mureșul” Târgu Mureș, precum și actualizarea valorii de inventar și modificarea datelor tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Sportului, prin Clubul Sportiv „Mureșul” Târgu Mureș

 • Instrucțiuni din 26.05.2022, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Instrucțiunile privind siguranța activităților aeronautice militare, din 26.05.2022

 • Ordin 84/2022, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Ordinul nr. M.84/2022 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind siguranța activităților aeronautice militare

 • Decizie 830/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 830/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 42 și 69 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ale art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, precum și ale art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice