• Hotărâre 566/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 566/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitarea, consolidarea și dotarea Spitalului Municipal Turnu Măgurele, corpul de clădire C1 – Spital nou, municipiul Turnu Măgurele, județul Teleorman”

 • Decizie 186/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 186/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 121 alin. (1)-(4) din Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006

 • Decizie 182/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 182/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 169^1 alin. (3) teza finală din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu referire la sintagma „stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situații”, în interpretarea dată prin Decizia nr. 69 din 15 octombrie 2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, precum și ale art. 169^2 din aceeași lege

 • Decizie 735/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 735/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (1^1 ) coroborate cu cele ale art. 1 alin. (1) lit. b) și ale art. 7 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, precum și cu cele ale art. 25 alin. (4) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere