• Ordin 32/2021, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 32/2021 privind aprobarea venitului reglementat, a venitului reglementat corectat și a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul național de transport

 • Decizie 199/2021, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații – ANCOM

  Decizia nr. 199/2021 pentru completarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului

 • Ordin 3678/2021, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3678/2021 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Noel” din municipiul București

 • Ordin 3657/2021, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3657/2021 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Bel Sorriso” din orașul Voluntari

 • Ordin 661/2021, Agenția Națională pentru Achiziții Publice – ANAP

  Ordinul nr. 661/2021 pentru abrogarea Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 707/2018 privind stabilirea unui mecanism de creștere a competitivității companiilor deținute majoritar sau integral de stat prin intermediul procedurilor de achiziție publică/sectorială

 • Decizie 338/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 338/2021 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Magdalena Niculescu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

 • Decizie 337/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 337/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Nicoleta-Alina Rusu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului – Județul Iași

 • Decizie 336/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 336/2021 privind eliberarea domnului Alexandru Bala din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților

 • Decizie 232/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 232/2021 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 20 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu referire la indemnizația lunară pentru creșterea copiilor prevăzută la art. 2 alin. (1) din acest act normativ