• Reguli din 24.05.2022, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Regulile specifice privind modelul și utilizarea logoului național al băuturilor spirtoase care au dobândit protecție națională a indicațiilor geografice, din 24.05.2022

 • Procedură din 24.05.2022, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Procedura de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a indicației geografice a băuturilor spirtoase, în vederea dobândirii protecției la nivelul Uniunii Europene, din 24.05.2022

 • Procedură din 24.05.2022, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Procedura de declarare a opoziției la nivel național, din 24.05.2022

 • Procedură din 24.05.2022, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Procedura de verificare a documentației pentru înregistrarea unei indicații geografice și dobândirea protecției băuturilor spirtoase, din 24.05.2022

 • Ordin 132/2022, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 132/2022 privind aprobarea Procedurii de verificare a documentației pentru înregistrarea unei indicații geografice și dobândirea protecției băuturilor spirtoase, a Procedurii de declarare a opoziției la nivel național și a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a indicației geografice a băuturilor spirtoase, în vederea dobândirii protecției la nivelul Uniunii Europene, precum și a Regulilor specifice privind modelul și utilizarea logoului național al băuturilor spirtoase care au dobândit protecție națională a indicațiilor geografice

 • Decizie 151/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 151/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor lit. B pct. 13 din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției și ale art. 5 alin. (1) și (1^1 ) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

 • Decizie 825/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 825/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. 1 și ale art. 20 alin. 2 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale