• Decizie 351/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 351/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Nicoleta Hancia a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Sportului

 • Decizie 350/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 350/2022 privind constituirea Comisiei pentru examinarea investițiilor străine directe CEISD

 • Decizie 349/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 349/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Constantin-Daniel Vișoiu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Autorității pentru Digitalizarea României

 • Decizie 107/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 107/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 143^1 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, ale art. 5 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv și ale art. 14 alin. (2) și (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice

 • Ordin 1129/2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 1129/2022 privind modificarea și completarea Procedurii privind atestarea tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 817/2021

 • Hotărâre 719/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 719/2022 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 185/1994 privind acordarea alocației de hrană zilnice pentru personalul navigant și auxiliar îmbarcat pe nave

 • Ordonanță de urgență 77/2022, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 77/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EximBank – S.A.