• Hotărâre 579/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 579/2021 privind rechemarea unui consul general

 • Hotărâre 578/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 578/2021 privind eliberarea doamnei Costache Andra-Mihaela din funcția de subprefect al județului Galați

 • Hotărâre 574/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 574/2021 pentru suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 675/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada de centură București, sector Centura Sud km 52+770-km 100+900”, pe raza localităților Vidra, Jilava, 1 Decembrie, Dărăști-Ilfov, Măgurele, Bragadiru, Domnești, Ciorogârla și Cornetu din județul Ilfov și Grădinari și Joița din județul Giurgiu, precum și pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 675/2020

 • Hotărâre 572/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 572/2021 pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor privind locuința de serviciu și al cheltuielilor de cazare și deplasare a prefecților și a subprefecților, aferente anului 2021

 • Hotărâre 571/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 571/2021 privind actualizarea valorii de inventar pentru un imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, precum și trecerea unor construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării

 • Hotărâre 570/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 570/2021 privind înscrierea unui imobil – teren în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației prin Inspectoratul Școlar Județean Argeș, precum și actualizarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Rectificare din 28.05.2021, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Actele partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, la Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 5 mai 2021, din 28.05.2021

 • Condiții din 26.05.2021, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Condițiile-cadru de valabilitate asociate autorizației de înființare a unei magistrale directe, din 26.05.2021

 • Ordin 31/2021, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 31/2021 privind aprobarea Condițiilor-cadru de valabilitate asociate autorizației de înființare a unei magistrale directe

 • Ordin 740/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 740/2021 privind aprobarea Listei medicamentelor imunomodulatoare și destinate managementului coagulopatiei cuprinse în Protocolul de tratament al infecției cu virusul SARS-CoV-2, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecției cu virusul SARS-CoV-2, a căror distribuție în afara teritoriului României se suspendă temporar, pe o perioadă de 6 luni