• Anexă din 19.05.2021, Guvernul României

  Anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 558/2021 privind aprobarea Strategiei naționale pentru ocuparea forței de muncă 2021-2027 și a Planului de acțiuni pe perioada 2021-2027 pentru implementarea Strategiei naționale pentru ocuparea forței de muncă 2021-2027, din 19.05.2021

 • Ordin 3851/2021, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3851/2021 privind aprobarea Calendarului pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare pentru anul 2021

 • Normă din 21.05.2021, Ministerul Tineretului și Sportului – MTS

  Normele privind stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 în centrele de agrement/bazele turistice aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, prin direcțiile județene pentru sport și tineret din 21.05.2021

 • Ordin 317/2021, Ministerul Tineretului și Sportului – MTS

  Ordinul nr. 317/2021 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 în centrele de agrement/bazele turistice aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, prin direcțiile județene pentru sport și tineret

 • Ordin 132/2021, Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate – ANMCS

  Ordinul nr. 132/2021 pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 433/2020 privind inițierea monitorizării tematice a unităților sanitare cu paturi înscrise sau acreditate în cel de-al II-lea ciclu de acreditare

 • Ordin 814/2021, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 99/814/2021 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit și cotele de pescuit alocate pentru anul 2021, pe specii și zone

 • Ordin 99/2021, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 99/814/2021 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit și cotele de pescuit alocate pentru anul 2021, pe specii și zone

 • Hotărâre 558/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 558/2021 privind aprobarea Strategiei naționale pentru ocuparea forței de muncă 2021-2027 și a Planului de acțiuni pe perioada 2021-2027 pentru implementarea Strategiei naționale pentru ocuparea forței de muncă 2021-2027