• Decizie 174/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 174/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 260 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

 • Ordin 3971/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3971/2022 pentru modificarea Ordinului ministrului educației nr. 3.445/2022 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023

 • Ordin 863/2022, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

  Ordinul nr. 863/2022 privind modificarea Schemei de ajutor de minimis „VIITOR PENTRU TINERII NEETs II”, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 2 „Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs”, obiectivul specific 2.1 „Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile” și obiectivul specific 2.2 „Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile”, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.201/2020

 • Ordin 70/2022, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 70/2022 pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 76/2015 privind regulile de eligibilitate aplicabile cheltuielilor în cadrul Fondului pentru securitate internă și Fondului pentru azil, migrație și integrare

 • Hotărâre 746/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 746/2022 pentru aprobarea cotei procentuale ce urmează a fi achiziționată de salariații Societății „OMV Petrom” – S.A. și momentul la care se va realiza achiziționarea acțiunilor de către aceștia

 • Decret 879/2022, Președintele României

  Decretul nr. 879/2022 privind promulgarea Legii pentru adoptarea unor măsuri necesare punerii în aplicare a Protocolului nr. 16 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptat la Strasbourg la 2 octombrie 2013 și semnat de România la Strasbourg la 14 octombrie 2014

 • Lege 173/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 173/2022 pentru adoptarea unor măsuri necesare punerii în aplicare a Protocolului nr. 16 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptat la Strasbourg la 2 octombrie 2013 și semnat de România la Strasbourg la 14 octombrie 2014

 • Decret 878/2022, Președintele României

  Decretul nr. 878/2022 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului nr. 16 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptat la Strasbourg la 2 octombrie 2013 și semnat de România la Strasbourg la 14 octombrie 2014

 • Protocol din 14.10.2014, Consiliul Europei

  Protocolul nr. 16 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale -Strasbourg, 2 octombrie 2013, din 14.10.2014

 • Lege 172/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 172/2022 pentru ratificarea Protocolului nr. 16 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptat la Strasbourg la 2 octombrie 2013 și semnat de România la Strasbourg la 14 octombrie 2014

 • Decret 877/2022, Președintele României

  Decretul nr. 877/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006

 • Lege 171/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 171/2022 pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006