• Anexă din 07.06.2022, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Anexele nr. 1-6 la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.571/2022 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada iunie 2022-14 mai 2023, din 07.06.2022

 • Decret 880/2022, Președintele României

  Decretul nr. 880/2022 privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naționale

 • Decret 881/2022, Președintele României

  Decretul nr. 881/2022 privind acreditarea unui ambasador

 • Decret 882/2022, Președintele României

  Decretul nr. 882/2022 privind acreditarea unui ambasador

 • Hotărâre 736/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 736/2022 privind actualizarea valorii de inventar și modificarea descrierii tehnice ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Economiei, precum și a unor unități aflate în subordinea acestuia și pentru modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 86/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 86/2022 pentru modificarea art. 8 din Hotărârea Senatului nr. 26/2022 privind investigarea cazurilor de abuzuri sexuale sau a oricăror abuzuri fizice împotriva minorilor din serviciile de tip rezidențial aflate în subordinea direcțiilor generale de asistență socială și protecție a copilului (DGASPC)

 • Ordin 349/2022, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1537/349/2022 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordin 1537/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1537/349/2022 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordin 1571/2022, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 1571/2022 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada iunie 2022-14 mai 2023