• Ordin 1874/2021, Administrația Națională a Rezervelor de stat și Probleme Speciale – ANRSPS

  Ordinul nr. 699/3015/M.86/47/2011/9502/316/10/616/1874/2021 pentru modificarea art. 2 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, ministrului culturii și identității naționale, ministrului apărării naționale, ministrului afacerilor interne, ministrului justiției, directorului Serviciului Român de Informații, directorului Serviciului de Informații Externe, directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale și directorului Serviciului de Protecție și Pază nr. 2.212/2.391/M.40/59/2.868/C/16.317/263/151/419/2018 pentru aprobarea Procedurii comune de autorizare a executării lucrărilor de construcții cu caracter special

 • Ordin 616/2021, Serviciul de Protecție și Pază

  Ordinul nr. 699/3015/M.86/47/2011/9502/316/10/616/1874/2021 pentru modificarea art. 2 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, ministrului culturii și identității naționale, ministrului apărării naționale, ministrului afacerilor interne, ministrului justiției, directorului Serviciului Român de Informații, directorului Serviciului de Informații Externe, directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale și directorului Serviciului de Protecție și Pază nr. 2.212/2.391/M.40/59/2.868/C/16.317/263/151/419/2018 pentru aprobarea Procedurii comune de autorizare a executării lucrărilor de construcții cu caracter special

 • Ordin 10/2021, Serviciul de Telecomunicații Speciale – STS

  Ordinul nr. 699/3015/M.86/47/2011/9502/316/10/616/1874/2021 pentru modificarea art. 2 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, ministrului culturii și identității naționale, ministrului apărării naționale, ministrului afacerilor interne, ministrului justiției, directorului Serviciului Român de Informații, directorului Serviciului de Informații Externe, directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale și directorului Serviciului de Protecție și Pază nr. 2.212/2.391/M.40/59/2.868/C/16.317/263/151/419/2018 pentru aprobarea Procedurii comune de autorizare a executării lucrărilor de construcții cu caracter special

 • Ordin 316/2021, Serviciul de Informații Externe – SIE

  Ordinul nr. 699/3015/M.86/47/2011/9502/316/10/616/1874/2021 pentru modificarea art. 2 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, ministrului culturii și identității naționale, ministrului apărării naționale, ministrului afacerilor interne, ministrului justiției, directorului Serviciului Român de Informații, directorului Serviciului de Informații Externe, directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale și directorului Serviciului de Protecție și Pază nr. 2.212/2.391/M.40/59/2.868/C/16.317/263/151/419/2018 pentru aprobarea Procedurii comune de autorizare a executării lucrărilor de construcții cu caracter special

 • Ordin 9502/2021, Serviciul Român de Informații – SRI

  Ordinul nr. 699/3015/M.86/47/2011/9502/316/10/616/1874/2021 pentru modificarea art. 2 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, ministrului culturii și identității naționale, ministrului apărării naționale, ministrului afacerilor interne, ministrului justiției, directorului Serviciului Român de Informații, directorului Serviciului de Informații Externe, directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale și directorului Serviciului de Protecție și Pază nr. 2.212/2.391/M.40/59/2.868/C/16.317/263/151/419/2018 pentru aprobarea Procedurii comune de autorizare a executării lucrărilor de construcții cu caracter special

 • Ordin 2011/2021, Ministerul Justiției – MJ

  Ordinul nr. 699/3015/M.86/47/2011/9502/316/10/616/1874/2021 pentru modificarea art. 2 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, ministrului culturii și identității naționale, ministrului apărării naționale, ministrului afacerilor interne, ministrului justiției, directorului Serviciului Român de Informații, directorului Serviciului de Informații Externe, directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale și directorului Serviciului de Protecție și Pază nr. 2.212/2.391/M.40/59/2.868/C/16.317/263/151/419/2018 pentru aprobarea Procedurii comune de autorizare a executării lucrărilor de construcții cu caracter special

 • Ordin 47/2021, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 699/3015/M.86/47/2011/9502/316/10/616/1874/2021 pentru modificarea art. 2 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, ministrului culturii și identității naționale, ministrului apărării naționale, ministrului afacerilor interne, ministrului justiției, directorului Serviciului Român de Informații, directorului Serviciului de Informații Externe, directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale și directorului Serviciului de Protecție și Pază nr. 2.212/2.391/M.40/59/2.868/C/16.317/263/151/419/2018 pentru aprobarea Procedurii comune de autorizare a executării lucrărilor de construcții cu caracter special

 • Ordin 86/2021, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Ordinul nr. 699/3015/M.86/47/2011/9502/316/10/616/1874/2021 pentru modificarea art. 2 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, ministrului culturii și identității naționale, ministrului apărării naționale, ministrului afacerilor interne, ministrului justiției, directorului Serviciului Român de Informații, directorului Serviciului de Informații Externe, directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale și directorului Serviciului de Protecție și Pază nr. 2.212/2.391/M.40/59/2.868/C/16.317/263/151/419/2018 pentru aprobarea Procedurii comune de autorizare a executării lucrărilor de construcții cu caracter special

 • Ordin 3015/2021, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 699/3015/M.86/47/2011/9502/316/10/616/1874/2021 pentru modificarea art. 2 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, ministrului culturii și identității naționale, ministrului apărării naționale, ministrului afacerilor interne, ministrului justiției, directorului Serviciului Român de Informații, directorului Serviciului de Informații Externe, directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale și directorului Serviciului de Protecție și Pază nr. 2.212/2.391/M.40/59/2.868/C/16.317/263/151/419/2018 pentru aprobarea Procedurii comune de autorizare a executării lucrărilor de construcții cu caracter special

 • Ordin 699/2021, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 699/3015/M.86/47/2011/9502/316/10/616/1874/2021 pentru modificarea art. 2 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, ministrului culturii și identității naționale, ministrului apărării naționale, ministrului afacerilor interne, ministrului justiției, directorului Serviciului Român de Informații, directorului Serviciului de Informații Externe, directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale și directorului Serviciului de Protecție și Pază nr. 2.212/2.391/M.40/59/2.868/C/16.317/263/151/419/2018 pentru aprobarea Procedurii comune de autorizare a executării lucrărilor de construcții cu caracter special

 • Decizie 147/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 147/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. I pct. 1 și ale art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2017 în ansamblul său

 • Ordin 746/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 746/2021 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 488/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002

 • Ordin 811/2021, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 811/2021 privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit pentru activitățile de aviație, pentru perioada 2021-2023

 • Raport 7699/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 7699/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Tătaru Vasile, cu ocazia alegerilor autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 7703/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 7703/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Schinagel-Costea Tudor-Helmut, cu ocazia alegerilor autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 7706/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 7706/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Filip Constantin Titian, cu ocazia alegerilor autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 7711/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 7711/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Ionescu-De Juan-De Juan Decebal-Dan, cu ocazia alegerilor autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 8293/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 8293/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale Partidului Național Român, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din data de 27.09.2020 – extras –

 • Raport 8532/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 8532/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale Partidului Noua Românie, cu ocazia alegerilor autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 8560/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 8560/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale Partidului Neamul Românesc, cu ocazia alegerilor autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 8966/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 8966/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale Partidului România Mare, cu ocazia alegerilor autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 8971/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 8971/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale Partidului Uniunea Națională Creștină a Romilor din România, cu ocazia alegerilor autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 8972/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 8972/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale Partidului Dreapta Liberală, cu ocazia alegerilor autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 9287/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 9287/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale Partidului Verde, cu ocazia alegerilor autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 9325/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 9325/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale Alianței Național Țărăniste, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 9640/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 9640/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale Asociației Partida Romilor „Pro-Europa”, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –