• Ordin 482/2021, Ministerul Energiei

  Ordinul nr. 482/2021 privind desemnarea Direcției implementare scheme de ajutor de stat din Direcția generală ajutor de stat și fonduri europene din cadrul Ministerului Energiei ca unitate de implementare a schemei de ajutor de stat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

 • Ordin 481/2021, Ministerul Energiei

  Ordinul nr. 481/2021 privind desemnarea Direcției implementare scheme de ajutor de stat din Direcția generală ajutor de stat și fonduri europene din cadrul Ministerului Energiei ca unitate de implementare a schemei de ajutor de stat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele și subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice

 • Ordin 113/2021, Agenția Națională pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 113/2021 privind aprobarea unor licențe de dare în administrare pentru exploatare

 • Decizie 345/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 345/2021 privind numirea domnului Emil Sămărtinean în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală

 • Hotărâre 591/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 591/2021 pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier național, cu compensare, de către Primăria Comunei Arefu a terenului în suprafață de 3,0730 ha, în vederea realizării obiectivului „Construire pârtie de schi A1 Ghițu-Molivișu”

 • Protocol din 18.03.2021, Guvernul României

  Protocolul de amendare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind operațiile transfrontaliere de poliție aeriană, din 18.03.2021

 • Ordonanță de urgență 42/2021, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 42/2021 privind ratificarea Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria, semnat la Ruse la 18 martie 2021, de amendare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind operațiile transfrontaliere de poliție aeriană, semnat la București la 12 octombrie 2011

 • Decizie 183/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 183/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora

 • Decizie 105/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 105/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor cuprinse în capitolul I din anexa nr. VI și ale art. 5 alin. (1)-(3) din secțiunea a 2-a capitolul II din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 • Decret 670/2021, Președintele României

  Decretul nr. 670/2021 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Decret 669/2021, Președintele României

  Decretul nr. 669/2021 pentru numirea unui membru în Consiliul de administrație al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

 • Decret 668/2021, Președintele României

  Decretul nr. 668/2021 privind acordarea Drapelului de luptă Institutului Național de Medicină Aeronautică și Spațială „General doctor aviator Victor Anastasiu”

 • Decret 667/2021, Președintele României

  Decretul nr. 667/2021 privind acordarea Drapelului de luptă Regimentului 74 PATRIOT